Blog Posts - Kod Bidang Kementerian KewanganHUBUNGI KAMI MELALUI WHATSAPPS!!!!

 PERTANYAAN KINI BOLEH DIBUAT MELALUI WHATSAPP 013-3181455...

Cara Pemilihan Kod Bidang Kementerian Kewangan

SENARAI BIDANG PENDAFTARAN(BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)BIDANG BARU (2012)SENARAI BIDANG PENDAFTARAN BEKALAN DAN PERKHIDMATANDI KEMENTERIAN KEWANGANBIDANG, SUB BIDANG DAN PECAHAN SUB BIDANGKod bidang mestilah enam digit…CONTOH : Peralatan Percetakan Se...

Kod Bidang

01 BAHAN BACAAN DAN ALATULIS01 Bahan Bacaan00 - Bahan Bacaan02 Alatulis01 - Alatulis (tidak termasuk borang dan kertas komputer)02 - Bahan Surih dan Drafting99 - Pembuat02 ALAT KELENGKAPAN PEJABAT DAN KEDIAMAN01 Perabut dan Kelengkapan01 - Perabut02...

JENIS PERMOHONAN PENDAFTARAN

Permohonan Baruadalah permohonan kali pertama bagi syarikatsyarikat yang belum pernah berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Syarikat hanya dibenarkan memohon tidak lebih 10 bidang bagi permohonan baru.Permohonan Pembaharuan adalah permohonan yan...

Kod Bidang

01 BAHAN BACAAN DAN ALATULIS01 Bahan Bacaan00 - Bahan Bacaan02 Alatulis01 - Alatulis (tidak termasuk borang dan kertas komputer)02 - Bahan Surih dan Drafting99 - Pembuat02 ALAT KELENGKAPAN PEJABAT DAN KEDIAMAN01 Perabut dan Kelengkapan01 - Perabut02...

JENIS PERMOHONAN PENDAFTARAN

Permohonan Baruadalah permohonan kali pertama bagi syarikatsyarikat yang belum pernah berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Syarikat hanya dibenarkan memohon tidak lebih 10 bidang bagi permohonan baru.Permohonan Pembaharuan adalah permohonan yang di...


Trending Topics

Close