Blog Posts - Lg Air PurifierAll New LG Air Purifier

Apakah anda sudah mempunyai product LG Air Purifier? Saya sangat penasaran dengan product yang satu ini, maklum belum begitu banyak teman dan sahabat yang memakainya. Saya iseng tadi browsing dan menemukan info specs dan feature tentang LG Air Puri...
by sudarma on Jun 3, 2011


Trending Topics

Close