Blog Posts - Majalah CahayaMajalah Cahaya Tema Diriku Edisi 1

Salah satu buku tematik atau sering disebut juga dengan majalah bulanan anak TK PAUD adalah majalah Cahaya. Diterbitkan oleh CV Ardian Jaya Mandiri dengan penyusunan isinya disesuaikan dengan tema yang berlaku pada kurikulum terbaru.Ada 10 edisi dala...
by Buku dan Majalah TK PAUD on Dec 19, 2016

Majalah Tematik Cahaya Penerbit Ardian

Majalah Cahaya adalah buku tematik yang terbit setiap bulan berdasarkan tema yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Diterbitkan oleh CV Ardian Jaya Mandiri, penerbit yang sudah perpengalaman dalam dunia penerbitan buku anak-anak khususnya tingkat...
by Buku dan Majalah TK PAUD on Sep 21, 2016


Trending Topics

Close