Blog Posts - MakehumanMakeHuman

MakeHuman je besplatan program za trodimenzionalno modeliranje ljudskih figura.Naime, ovaj program omogućava korisnicima da jednostavno kreiraju realističke 3D modele ljudi, bazirajući se na bazu podataka o različitim tjelesnim konstitucijama, gr...
by Besplatni programi i igre on Sep 4, 2016


Trending Topics

Close