Blog Posts - ShuvalanSanktuarium w Shuvalan

Wyjeżdżając z Mardakan trafiamy do Shuvalan (w tł. "miejsce węży"). Te miejscowości w ostatnich latach tak się rozrastają że praktycznie przekroczenie granicy między nimi jest niezauważalne. Ludzie odwiedzają Shuvalan ze wzglę...
by Let's go to the World on Aug 24, 2014


Trending Topics

Close