Blog Posts - Tokoh IslamMengenal Buya Hamka..

بسم الله الرحمن الرحيمMenarik jika kita membaca surah Al-Fatihah, di mana hanya ada satu doa di dalamnya, yakni Ihdinashiraatalmustaqiim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat setelahnya tidak menunjukkan jalan yang lurus itu sepe...
by Hopefully Helpful on Dec 12, 2015

Mengenal Buya Hamka..

بسم الله الرحمن الرحيمMenarik jika kita membaca surah Al-Fatihah, di mana hanya ada satu doa di dalamnya, yakni Ihdinashiraatalmustaqiim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat setelahnya tidak menunjukkan jalan yang lurus itu sepe...
by Hopefully Helpful on Dec 12, 2015

Review Buku: Ayah... Kisah Buya Hamka

بسم الله الرحمن الرحيم[left-post] Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan nama Hamka merupakan salah satu ulama besar di Indonesia ini. Tak hanya sebagai ulama, beliau pun adalah seorang sastrawan, budayawan,...
by Hopefully Helpful on Sep 11, 2015

Review Buku: Ayah... Kisah Buya Hamka

بسم الله الرحمن الرحيم[left-post] Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan nama Hamka merupakan salah satu ulama besar di Indonesia ini. Tak hanya sebagai ulama, beliau pun adalah seorang sastrawan, budayawan,...
by Hopefully Helpful on Sep 11, 2015

SYEIKH MOHD IDRIS AL-MARBAWI | TOKOH-TOKOH ISLAM

SYEIKH MOHD IDRIS AL-MARBAWI | TOKOH-TOKOH ISLAM | Mohd Idris bin Abdul Rauf al-Marbawi atau lebih dikenali dengan panggilan Idris al-Marbawi, seorang ulama terkenal di Nusantara, Mesir dan Mekah. Beliau terkenal dengan kefahaman dalam ilmu baha...
by Que Achmad on Jul 23, 2015

Biografi Imam Abu Hanifah, Pendiri Madzhab Hanafi

MutiaraPublic.com - Imam Abu hanifah, yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, mempunyai nama lengkap: Abu Hanifah Al-Nu’man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi. lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M, bertepatan dengan masa khalifah Bani Umayyah Abdul...
by Mutiara Public on Mar 31, 2015

Bapak Kimia Modern Kita, Jabir bin Hayyan

MutiaraPublic.com - Di dunia barat, Abu Musa Jabir bin Hayyan ini dikenal dengan nama Geber, beliau merupakan seorang tokoh Muslim polymath (memiliki kemampuan tidak hanya dibidang satu ilmu saja), beliau adalah : ahli kimia serta alkemis, astrolog d...
by Mutiara Public on Mar 27, 2015

Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal ( Imam Hambali )

MutiaraPublic.com - Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy Syaibani adalah nama lengkap dari Imam Hambali. Beliau lahir tepatnya pada bulan rabi’ul Awwal tahun 164 H (780 M) di kota Baghdad, pada masa kepemimpinan Khalifah Muhammad al-Mahdi da...
by Mutiara Public on Mar 23, 2015

Mengenal Ulama Lebih Dekat (4)

Pemikir adalah orang yang memahami Islam secara umum. Ia memahami gambaran Islam terhadap Tuhan, alam, manusia, dan kehidupan. Di samping itu, ia juga punya perhatian pada perbandingan agama dan aliran modern secara global...

Mush’ab Ibn ‘Umair, Teladan Bagi Pemuda Islam Sepanjang Zaman

Masa muda atau usia remaja adalah saat orang-orang mulai mengenal dan merasakan manisnya dunia. Pada fase ini, banyak pemuda lalai dan lupa, jauh sekali lintasan pikiran akan kematian ada di benak mereka. Apalagi bagi mereka orang-orang yang kaya, me...
by Blognya K' Dani on Feb 16, 2015

Sheikh Imran Hosein

Sheikh Imran Nazar Hosein dilahirkan di Pulau Caribbean, iaitu di Trinidad pada tahun 1942 dari ibu bapa yang berhijrah sebagai buruh kontrak dari India.Beliau adalah lulusan dari Institut Aleemiyah Karachi dan telah belajar di beberapa institusi pen...
by Dakwah Maya on Feb 5, 2015

Ummu Waraqah bintu Naufal

Sebenarnya dia bernama Ummu Waraqah bintu Abdillah bin al-Harits bin ‘Uwaimir bin Naufal al-Anshariyah. Namun, dia lebih dikenal dengan nama Ummu Waraqah bintu Naufal , nisbah kepada kakek buyutnya.Dia seorang wanita yang begitu berharap mendapat k...
by Dakwah Maya on Feb 1, 2015

Mengenal Abdus Salam, Muslim Peraih Nobel Fisika

Dr. Yulduz N. Khaliulin - MoscowCendekiawan Pakistan yang terkenal, seorang primadona dari antara para ahli fisika teoritis dari abad yang baru saja lalu, pemenang Hadiah Nobel yaitu Profesor Abdus Salam (1926-1996) secara abadi telah menorehkan nama...
by ISLAM DAMAI on Dec 14, 2014

Biografi ; Pakar Trigonometri, Abul Wafa !

MutiaraPublic.com - Abu Wafa atau Abul Wafa atau Abu Al-Wafa atau nama panjangnya Abu Al-Wafa Muhammad Ibn Muhammad Ibn Yahya Ibn Ismail Ibn Abbas al-Buzjani. beliau terlahir di Buzjan, kota Khurasan (negera Iran) yakni pada tanggal 10 Juni 940/328 H...
by Mutiara Public on Oct 16, 2014

Sejarah Singkat Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Hadits merupakan salah satu rujukan sumber hukum Islam di samping kitab suci Al-Qur'an. Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW itulah terkandung jawaban dan solusi masalah yang dihadapi oleh umat di berbagai bidang kehidupan. Berbicara tentang ilmu hadits...
by Dakwah Maya on Oct 14, 2014

Biografi Imam Syafi’i, Sang Pendiri Madzhab Syafi’i

MutiaraPublic.com - Saudaraku, Jika ditinjau dari segi aspek keilmuan, bahwasanya Imam Syafi’i ini adalah salah satu dari Imam 4 madzhab terbesar yaitu di samping dari madzhab Abu Hanifah, Malik, dan juga Ahmad bin Hanbal. Pendiri dari madzhab...
by Mutiara Public on Oct 7, 2014

Umar II Menangis Dekat Istrinya: Teladan buat Pejabat Baru

Cermin dan Teladan bagi Para Pejabat NegaraUMAR bin Abdul Aziz --dikenal juga dengan sebutan "Umar Bin Khattab II"-- merupakan satu-satunya khalifah pasca Khulafaurrasyidin yang kesalehannya dan keadilannya disederajatkan dengan Khulafaurrasyidin.Men...
by AL QOLAM on Sep 15, 2014

Biografi Penemu Kamera Pertama Kali Di Dunia

MutiaraPublic.com - Tahukah kalian, sesungguhnya kata “kamera” yang hingga saat ini kita kenal ternyata berasal dari bahasa Arab, yaitu “qamara” ! Jauh sebelum bangsa Barat menemukan kamera tersebut, prinsip-prinsip dasar dari...
by Mutiara Public on Sep 5, 2014

Biografi Tokoh Sufi ; Syeikh Ahmad Al-Tijani

MutiaraPublic.com - Syeikh Ahmad Al-Tijani dilahirkan pada tahun 1150 H (1737 M) di desa ‘Ain Madi, yakni sebuah desa yang terletak di Aljazair. Syeikh Ahmad Al-Tijani ini dikenal pula memiliki nasab hingga sampai kepada Rasulullah SAW., yaitu...
by Mutiara Public on Sep 2, 2014

Mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani

Mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Tarikat QadariahNAMA tokoh ini, Syekh Abdul Qadir al-Jailani, sudah tidak asing lagi bagi kita dan dikenal luas oleh masyarakat kita, khususnya oleh kalangan pesantren tradisonal di desa-desa. ...
by AL QOLAM on Aug 5, 2014


Trending Topics

Close