Blog Posts - TurcjaRepublika Północnego Cypru – kraj, który nie istnieje

Cypr bardzo mocno ciągnie w stronę Grecji. Grecka większość ponoć marzy o połączeniu obu krajów w jeden i tym samym obronę przed „tureckim agresorem”. Tym, którzy pragną tutaj zaoponować wyjaśniam, że połowa Cypru zajęta...
by Admiring Diversity on May 10, 2016

Negatywni bohaterowie Świąt Bożego Narodzenia

Zanim zgłębiłam dokładnie temat złych bożonarodzeniowych bohaterów nie przypuszczałam, że trafię do tej „dziwnej” części internetów, do której nie zawsze mam ochotę się zapuszczać. To doświadczenie udowodniło mi po raz...
by Admiring Diversity on Dec 26, 2015

PAMUKKALE

...
by RADIOSATELLITE on Oct 19, 2014

Wskazane jest jecha? do turcji na wolne

Masz dylemat w które po?o?enie w lecie kierowa? samochodem na urlop? Chcia?by? uj?? jedn? popularn? konstrukcj? w wariantu all inclusive? W najbli?szym roku bez w?tpienia wielce wzi?tym kantem na wczasy b?dzie Turcja. Ten brze?ek do tego frazeologiz...

Nale?a?oby jecha? do turcji na odpoczynek

Masz dylemat w jakie miejsce w lecie podró?owa? na wolne? Chcia?by? schwyta? jedn? interesuj?c? sugesti? w sposobu all inclusive? W najbli?szym roku bez podejrzewania nies?ychanie popularnym kantem na wakacje b?dzie Turcja. Ów brze?ek do tego czasu...

Turcja wypoczynek – milej ni? gdzie indziej

Turcja przypadkiem znajdowa? si? naj?atwiejszy w zaskar?onej kraju. Jej pejza? istnieje usiany battlegrounds, grodów wykre?lonych równie? pa?aców wielkich imperiów. To istnieje brze?ek, w którym Aleksander Rozleg?y przeci?? p?tla Gordion, gdzie...

Turcja na wakacje

Kilka lat odt?d przeby? na sadzawka powtórnie na statku, jednak tym w ogólno?ci by?o 5 plagi wi?ksze natomiast pomkn??am w stylu na tak?e kolacji w Królewskiej Ruszt skromnie obalone spo?ród mojego wcze?niejszego doznania. P?omiennie wysy?am rejs...


Trending Topics

Close