Blog Posts - Twitter HakaretTwitter’da Hakaret Suçu Hakkında Yargıtay Kararı

Twitter’da Hakaret Suçu Hakkında Yargıtay Kararı   Yargıtay 18. Ceza Dairesi         2015/10377 Esas 2015/12777 Karar   KAVRAMLAR Twitter hakaret Retweet Hakaret Sanık Savunması Temyizin Esastan Reddi   ÖZET Twitt...
by Hukuk Bürosu on May 22, 2016


Trending Topics

Close