Blog Posts - Waktu Doa DimustajabkanWaktu Doa Dimustajabkan

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa yang senang Allah mengabulkan doanya ketika dalam keadaan sempit serta berduka maka hendaknya ia banyak berdoa ketika dalam keadaan lapang.” (HR At-Tirmidzi 3304, Hadis Hasan)&n...
by percetakan saufi on May 16, 2013


Trending Topics

Close