Site Statistics

Unique Visitors Today:
0
Page Views Today:
0
Unique Visitors this Week:
0
Page Views this Week:
0
Unique Visitors this Month:
0
Page Views this Month:
0
Total Unique Visitors:
3,267
Total Page Views:
4,810
Total Hits Out:
64
Traffic Chart

Latest Blog Posts for Sirah Muslimin™ Zulfan Al-Fadhil dakwah©

 • Mu'awiyah bin Abi Sufyan
  on May 1, 2012 in Panglima Perang dan Penakluk
  (As-Sirahmuslimin)Muawiah bin Abu Sofyan bin Harb bin Umaiyah Al Qurasyi Al Umawi adalah pendiri Daulat Umaiah di Suriah. Biasa dipanggil Abu Abdurrahman. Beliau lahir di Mekah tahun 20 sebelum hijriah dan sempat memusuhi Islam dan akhirnya memeluk I...
 • Qa'qa bin Amr.ra
  on May 1, 2012 in Panglima Perang dan Penakluk
  (As-Sirahmuslimin) Nama lengkap beliau adalah al-Qo’qo’a bin Amru at-Tamimy. Di kalangan bangsa Arab, beliau tergolong penyair terkenal dan terpandang. Pada masa Jahiliyah, beliau juga dikenal sebagai seorang kesatria dan ahli perang. Begitu...
 • Hudzaifan ibnul Yaman. ra
  on May 1, 2012 in Panglima Perang dan Penakluk
  (As-Sirahmuslimin) Namanya Hudzaifah bin Hasl ibnu Jabir bin Al-Abasi, biasa dipanggil Abu Abdillah. Al-Yaman adalah nama julukan yang diberikan kepadanya.Penduduk kota Madinah berduyun-duyun keluar untuk menyambut kedatangan wali negeri mereka...
 • Amr bin Ash. ra
  on May 1, 2012 in Panglima Perang dan Penakluk
  (As-Sirahmuslimin)  Namanya Amr bin Ash bin Wail bin Hasyim, biasa dipanggil Abu Abdillah, dan digelari Fatih Mishr (Pembebas Mesir Dari Cengkeraman Romawi).Ia lahir di Makkah 50 tahun sebelum hijrah.Ada tiga orang gembong Quraisy yang...
 • Khalid bin Walid.ra
  on Apr 27, 2012 in Panglima Perang dan Penakluk
  (As-Sirahmuslimin) Namanya Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Al-Quraisy, biasa dipanggil Abu Sulaiman. Ia seorang panglima perang yang sangat heroik dan terkemuka dalam sejarah peperanagan pada zaman Rosulullah. Ia diber...
 • on Mar 19, 2012
  reareadasffasfsagvsFvsgvzgssdfgsvdgvs...
 • on Feb 16, 2012
  Daftar Sirah Tokoh-Tokoh Muslim©Sirah Muslimin Blogspot.com Ulama-Ulama Di Nusantara(Indonesia)Dari SumatraSirah Ulama-Ulama AcehSyekh Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala)Syeikh Nuruddin Ar-RanirySyeikh Syamsuddin As-SumatraniSyeikh Hamzah Al-Fansuri...
 • Ikrimah bin Abi Jahal(As-Sirahmuslimin)Siapakah diantara kita yang tidak mengenal nama ini, Abu Jahal ‘Amr bin Hisyam, lelaki yang dihormati kaumnya sebelum baligh? Memang benar jika kita mengatakan bahwa dia adalah junjungan bagi kaumnya, lelaki yang terhormat, ditaa...
 • Tsabit bin Qais(As-Sirahmuslimin)Juru Bicara Rasulullah صلى ا لله عليه وسلمNamanya Tasbit bin Qais bin Syams Al-Khazraji Al-Anshari, Biasa dipanggil Abu Muhammad. Jika Hassan adalah penyair Rasulullah dan penyair Islam. Sedangkan Tsabit adalah juru b...
 • Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul(As-Sirahmuslimin)...
Loading Comments...

Comments

{ds_PageTotalItemCount} commentcomments
{pvComments::date}
{pvComments::comment}

Post a Comment

Close