Azimat BlogsFollow

magic and health blog karamatsati berisikan pengetahuan akan khazanah gaib, mistik, supranatural,.. serta budaya spiritual

Owner: karamatsati

Listed in: Philosophy

Other Tags: pengobatan, ilmu gaib, ilmu bathin, spiritual

Follow

Pusat Pemaharan Benda Mustika,Pusaka Keramat,Azimat Ampuh Terlengkap dan termurah

Owner: Mustikalam

Listed in: Shopping

Other Tags: mustika, tuah, keramat, sakti

Follow

Maha Guru Ilmu Hikmah, Maha Guru Ilmu Gendam, Ilmu Kebal, Pesugihan, Pelet,Pengasihan, Mustika.. Kebal, Mustika Sakti, Anti Bacok, Tasbih Sakti

Owner: Syakeera_Van_Java

Listed in: Religion

Other Tags: maha guru ilmu hikmah, guru gendam, mustika, jimat

Follow

Berkongsi ilmu pendidikan lebih baik daripada berkongsi harta kekayaan

Owner: Aziz_Mamat

Listed in: Academics

Other Tags: 12345Trending Topics

Close