Bli Steve Jobs BlogsFollow

Den viktigaste punkten i den nya affärsmässiga biografin "Blir Steve jobb" av Brent.. Schlender och Rick Tetzeli är att Steve Jobs har varit missvisande.

Owner: nellasteg

Listed in: Entertainment

Other Tags: eReviews, Dyman Associates Publishing Inc, Apple EraTrending Topics

Close