Sastera BlogsFollow

Dalam malam, aku senantiasa bersendagurau dengan alam

Owner: inadwiana

Listed in: Arts

Other Tags: puisi, buku, religi, poemTrending Topics

Close