Technolgia BlogsFollow

Technologia to techniki, ujęte wykorzystanie zasobów, metody i zdolności wykorzystane do.. tworzenia i ustalania czegoś, co przyczynia się do realizacji celów. Technologia ma wiele.. skutków.

Owner: wit

Listed in: Computers

Other Tags: domTrending Topics

Close