projectiro Blog Posts

 • Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.4)
  on Aug 27, 2015
  Hal-hal yang mengiringi masalah besar ini ialah bahwa tidak semua orang yang mengaku mengikuti sunnah, diterima pengakuannya. Tetapi harus (dibuktikan pengakuan itu) dengan ittiba’nya kepada sunnah baik sebagai hujjah maupun dalam pendalilan. Maka...
 • Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.3)
  on Aug 27, 2015
  Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.3) Jelaslah bagi kita manhaj salaful ummah dalam ilmu dan amal serta dakwah, yaitu senantiasa berpegang teguh kepada As Sunnah, mengikuti jalannya dan mengajak menusia kepadanya serta mentahdzii...
 • Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.2)
  on Aug 27, 2015
  Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.2) Allah berfirman: ۚ ﺍﻭُﺪَﺘْﻬَﺗ ُﻩﻮُﻌﻴِﻄُﺗ ﻥِﺇَﻭ “Dan jika ta’at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk.” (An Nur 54) Dalam ayat ini sangat jel...
 • Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah 1
  on Jun 17, 2015
  Dakwah Kepada As Sunnah dan Tahdziir dari Bid’ah (bag.1) Habis gelap terbitlah terang Merupakan salah satu prinsip utama Ahlus Sunnah wal Jama’ah para pengikut salaf ialah dakwah kepada As Sunnah An Nabawiyah. Di mana hal ini adalah landasan utam...
 • Isyarat Telunjuk Saat Tasyahud
  on Jun 4, 2015
  Al-Ustadz Abu Ishaq Muslim al-Atsari Saat duduk dalam tasyahud ini,Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanan, dan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh hadits...
 • Hakikat Sufi dan Sikap Kaum Sufi terhadap prinsip Ibadah 3
  on Jun 3, 2015
  Sikap Kalangan Tasawuf Dalam Ibadah Dan Agama Orang-orang tasawuf khususnya generasi terakhir- memiliki tata cara ibadah yang berbeda dari pedoman para salaf (ulama terdahulu) dan jauh meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka membangun agama dan i...
 • Hakikat Sufi dan Sikap Kaum Sufi terhadap prinsip Ibadah 2
  on Jun 3, 2015
  Hakikat Tasawuf Kata “Tasawuf” dan “Sufi” belum dikenal pada masa-masa awal Islam, kata ini adalah ungkapan baru yang masuk ke dalam Islam yang dibawa oleh ummat-umat lain. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu’ Fatawa berka...
 • Hakikat Sufi dan Sikap Kaum Sufi terhadap prinsip Ibadah 1
  on Jun 3, 2015
  Ibadah yang Benar MUKADDIMAH Segala puji hanya bagi Allah semata Rabb seluruh alam, Yang telah menyempurnakan agama ini dan nikmat-Nya untuk kita, Yang telah meridhai Islam sebagai agama kita dan Yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepadany...
 • BENARKAH ORANG-ORANG YANG SEMANGAT MENJALANKAN AGAMA ADALAH TERORIS
  on Jun 3, 2015
  BENARKAH ORANG-ORANG YANG SEMANGAT MENJALANKAN AGAMA ADALAH TERORIS Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah Pertanyaan: Telah banyak pembicaraan tentang berbagai peristiwa (penyerangan terhadap aparat pemerintah, pengeboman, penculikan dan semisaln...
 • Tasawuf Dan Aqidah Manunggaling Kawula Gusti
  on Jun 2, 2015
  Beraqidah Sesat Tak jauh beda dengan keadaan syi’ah Rafidhah, kaum Sufi – yang sebenarnya masih memiliki keterkaitan akidah dengan mereka pun mengusung berbagai jenis kesesatan dan kekufuran, sebagai bahaya laten ditubuh kaum muslimin. Bahkan dis...
 • Hakekat Tasawuf Dan Sufi
  on Jun 2, 2015
  Bashrah, sebuah kota di negeri Irak, merupakan tempat kelahiran pertama bagi Tasawuf dan Sufi. Yang mana (dimasa tabi’in) sebagian dari ahli ibadah Bashrah mulai berlebihan dalam beribadah, zuhud dan wara’ terhadap dunia (dengan cara yang belum p...
 • SILSILAH KAIDAH-KAIDAH MANHAJIYYAH DAN PERINGATAN-PERINGATAN SALAFIYYAH
  on Jun 1, 2015
 • Tasawuf Dan Wali
  on Jun 1, 2015
  Tasawuf & Wali Mengangkat tema tasawuf dan kaum Sufi terasa hampa dan kosong tanpa mencuatkan pemikiran mereka tentang wali dan demikian juga karamah. Pasalnya, mitos ataupun legenda lawas tentang wali dan karamah ini telah menjadi senjata andala...
 • Shalawat Bid’ah
  on Jun 1, 2015
  Shalawat Bid’ah Sudah bukan rahasia lagi kalau ditengah-tengah kaum muslimin, banyak tersebar berbagai jenis shalawat yang sama sekali tidak berdasarkan dalil dari sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Shalawat-shalawat itu biasanya dibuat...
 • Ilmu Laduni
  on Jun 1, 2015
  Ilmu Laduni Ilmu kasyaf atau yang lebih dikenal dengan ilmu laduni (ilmu batin) tidaklah asing ditelinga kita, lebih–lebih lagi bagi siapa saja yang sangat erat hubungannya dengan tasawuf beserta tarekat-tarekatnya. Kata sebagian orang: “Ilmu ini...
 • Salafy adalah Pemersatu bukan Pemecah-Belah
  on May 31, 2015
  Salafy adalah Pemersatu bukan Pemecah-Belah Syubhat : Salafiyyah dituduh sebagai pemecah-belah ummat. Dalam hal ini, Salafiyyah yang memahami Kitab (Al Quran) dan Sunnah di atas pemahaman dari Salaful Ummah (Rasulullah dan pendahulu Islam Shahabatnya...
 • Pengenalan Dakwah Salafiyyah 5
  on May 31, 2015
  Pengenalan atas Dakwah Salafiyyah (Bagian V) Tujuan Dakwah Salafy Dakwah Salafy bukan diarahkan untuk suatu keyakinan khusus maupun tindakan tertentu. Demikian juga dakwah Salafy bukan pergerakan reformasi sosial ataupun suatu partai politik semata.
 • Pengenalan Dakwah Salafiyyah 4
  on May 31, 2015
  Pengenalan atas Dakwah Salafiyyah (Bagian IV) Tazkiyah (Pembersihan Dien) ” Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada...
 • Pengenalan Dakwah Salafiyyah 3
  on May 31, 2015
  Pengenalan atas Dakwah Salafiyyah (Bagian III) Apakah Landasan Pijakan Dakwah Salafy ? Keyakinan bahwa ALLAH itu ada dan sebagai Pencipta dari seluruh makhluk yang ada, dan seluruh aspek-aspek Tauhid lainnya. Dan ada landasan utama lainnya yang lebih...
 • Pengenalan Dakwah Salafiyyah 2
  on May 31, 2015
  Pengenalan atas Dakwah Salafiyyah (Bagian II) Hadits yang sebelumnya tentang Taaifah- al-Manshurah ( Kelompok yang ditolong) dan Firqat-Un-Najiyah ( Kelompok yang diselamatkan) menunjukkan siapa yang dimaksud dalam hadits ini, yaitu mereka yang memil...
Close